Projecten aanvragen

Zijn er criteria waaraan mijn aanvraag moet voldoen?

We willen het proces van aanvragen niet te ingewikkeld maken. Een te grote bureaucratie werpt te veel drempels op voor ondernemers en maatschappelijke partijen om met goede aanvragen te komen. Tegelijkertijd dienen we wel zorgvuldig om te gaan met het budget, het is immers collectief investeringsgeld. We hanteren daarom een aantal algemene criteria.
 • De aanvraag is representatief voor het betrokken gebied;
 • De activiteit dient een collectief doel in de gemeente;
 • De activiteit moet nog plaatsvinden;
 • De keuze voor de activiteit is op democratische wijze tot stand gekomen, c.q. de trekkingsgerechtigde partij moet achter het plan staan;
 • De activiteit betreft geen reguliere gemeentelijke taak, met andere woorden het is een aanvullende activiteit;
 • De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in de gemeente;
 • Er is voldoende budget binnen het fonds beschikbaar om de aanvraag te kunnen betalen;
 • De aanvraag dient niet om exploitatietekorten te dekken;
 • We hebben een sterke voorkeur voor het inschakelen van lokale bedrijven/dienstverleners bij de uitvoering van het voorstel vanuit de ‘koop lokaal’ gedachte;
 • De aanvraag dient onderbouwd te worden met een gespecificeerde begroting.
Voor gemeentebrede aanvragen gelden aanvullend de volgende criteria:
 • De activiteit dient een collectief doel met een gebiedsoverstijgend karakter;
 • De besturen van de trekkingsgerechtigden die deelnemen aan gemeentebreed moeten instemmen met het voorstel.

Vraag jouw project aan

U kunt gebruikmaken van onderstaand aanvraagformulier.
De invulvelden met een * zijn verplicht.

Stap 1 van 2