Kennismaken

Hoe werkt een Ondernemersfonds?

Een Ondernemersfonds is een gezamenlijk investeringsbudget voor lokale bedrijven, gefinancierd door een extra belasting op bedrijfspanden. Het is een bewezen instrument om de organisatiegraad te vergroten, om meer private investeringen los te krijgen en om ondernemers zelf regie te laten nemen. Dit geld wordt beheerd door een stichting die investeert in verbeteringen zoals veiligheid, promotie, energie en duurzaamheid.

Financiering

Een ondernemersfonds wordt gevoed via een opslag op de ozb voor niet-woningen. De meeropbrengst van deze verhoging wordt één op één overgedragen aan de Stichting Ondernemersfonds Gemeente Deurne.

Bijdrage

Alle gebruikers en eigenaren van een niet-woning betalen mee. Dat betekent niet alleen de winkels, kantoren, horecagelegenheden en bedrijfspanden, maar ook onderwijsgebouwen, praktijkruimtes, ziekenhuizen, agrarische panden, sportkantines, musea en cultuurpodia.

Besteding

De bestedingen vanuit het fonds zijn geheel vrij, alles wat ondernemers aanmerken als hun gezamenlijk belang komt voor financiering in aanmerking. Van sfeerverlichting en promotie in de winkelgebieden, van beveiliging op de bedrijventerreinen en kantorenparken tot aan open dagen en stagebeleid voor het onderwijs. De enige voorwaarde is dat er collectief over wordt besloten. Er kan bovendien gespaard worden binnen het fonds, er geldt geen bestedingsdwang.

Budgetbeheer

Ondernemers bepalen zelf hoe het geld binnen hun gebied wordt verdeeld. In het ondernemersfonds wordt een trekkingsrechten-systeem gebruikt. Dit betekent dat een deel van het ingezamelde geld direct wordt teruggegeven aan de specifieke gebieden of sectoren waar het vandaan komt. Hierdoor krijgen die gebieden of sectoren een budget dat in verhouding staat tot hun bijdrage aan het fonds.

Gemeentebrede bestedingen

Een deel van het totale budget zal “gemeentebreed” worden ingezet voor gebiedsoverstijgende projecten. Hiermee zullen activiteiten worden georganiseerd die in het belang zijn van de gehele lokale economie en worden aangestuurd door de gezamenlijke collectieven.

Overeenkomst

Bij de afspraken met de gemeente hoort dat de gemeente(raad) zich niet bemoeit met de inrichting en bestedingen van het fonds. Natuurlijk is er wel degelijk een minimale bemoeienis: het fonds dient zich te houden aan algemene normen voor gesubsidieerde instellingen die met publiek geld werken, zoals het overleggen van jaarstukken en het blijven binnen de grenzen van de wet. Met de gemeente worden specifieke afspraken gemaakt:

  1. Non-interventie: De gemeente bemoeit zich niet met hoe het geld wordt besteed uit het fonds.
  2. Non-substitutie: Het fonds wordt niet gebruikt als vervanging voor publieke taken of onderhoud.

Belangrijke punten

Financiering

Een ondernemersfonds wordt gevoed via een opslag op de ozb voor niet-woningen. De meeropbrengst van deze verhoging wordt één op één overgedragen aan de Stichting Ondernemersfonds Gemeente Deurne.

Bijdrage

Alle gebruikers en eigenaren van een niet-woning betalen mee. Dat betekent niet alleen de winkels, kantoren, horecagelegenheden en bedrijfspanden, maar ook onderwijsgebouwen, praktijkruimtes, ziekenhuizen, agrarische panden, sportkantines, musea en cultuurpodia.

Besteding

De bestedingen vanuit het fonds zijn geheel vrij, alles wat ondernemers aanmerken als hun gezamenlijk belang komt voor financiering in aanmerking. Van sfeerverlichting en promotie in de winkelgebieden, van beveiliging op de bedrijventerreinen en kantorenparken tot aan open dagen en stagebeleid voor het onderwijs. De enige voorwaarde is dat er collectief over wordt besloten. Er kan bovendien gespaard worden binnen het fonds, er geldt geen bestedingsdwang.

Budgetbeheer

Ondernemers bepalen zelf hoe het geld binnen hun gebied wordt verdeeld. In het ondernemersfonds wordt een trekkingsrechten-systeem gebruikt. Dit betekent dat een deel van het ingezamelde geld direct wordt teruggegeven aan de specifieke gebieden of sectoren waar het vandaan komt. Hierdoor krijgen die gebieden of sectoren een budget dat in verhouding staat tot hun bijdrage aan het fonds.

Gemeentebrede bestedingen

Een deel van het totale budget zal “gemeentebreed” worden ingezet voor gebiedsoverstijgende projecten. Hiermee zullen activiteiten worden georganiseerd die in het belang zijn van de gehele lokale economie en worden aangestuurd door de gezamenlijke collectieven.

Overeenkomst

Bij de afspraken met de gemeente hoort dat de gemeente(raad) zich niet bemoeit met de inrichting en bestedingen van het fonds. Natuurlijk is er wel degelijk een minimale bemoeienis: het fonds dient zich te houden aan algemene normen voor gesubsidieerde instellingen die met publiek geld werken, zoals het overleggen van jaarstukken en het blijven binnen de grenzen van de wet. Met de gemeente worden specifieke afspraken gemaakt:

  1. Non-interventie: De gemeente bemoeit zich niet met hoe het geld wordt besteed uit het fonds.
  2. Non-substitutie: Het fonds wordt niet gebruikt als vervanging voor publieke taken of onderhoud.

BTW

Per ministeriële regeling zijn alle ondernemersfondsen btw-plichtig verklaard. De opbrengst betreft dus een netto te besteden bedrag. Enige uitzondering is het aandeel dat door de non-profit wordt opgebracht, zij kunnen de btw immers doorgaans ook niet in aftrek nemen.

Kortom, het Ondernemersfonds bevordert lokale samenwerking en investeert in een beter ondernemersklimaat, gesteund door zowel bedrijven als de gemeenschap.