Bereken Bijdrage

Bereken uw bijdrage aan het Ondernemersfonds Gemeente Deurne

Met deze handige rekentool kunt u als ondernemer eenvoudig uw bijdrage aan het Ondernemersfonds berekenen. Het proces is simpel: voer uw Woz-waarde in en ontdek snel en transparant wat uw financiële bijdrage aan het fonds zal zijn. De gegevens kunt u vinden op uw aanslag OZB 2024.

Uw Woz-waarde is de basis van deze berekening en dient als referentiepunt voor de vaststelling van uw bijdrage. Vul de actuele Woz-waarde van uw bedrijfspand in het daarvoor bestemde veld in en druk op ‘Bereken’. Onze rekentool doet de rest en toont u direct uw geschatte bijdrage aan het Ondernemersfonds.

Uitleg berekening

 

Bent u de eigenaar, gebruiker of beide

uw woz-waarde

Voorbeeld: winkelpand: 450.000
Voorbeeld bedrijfswoning met afwijking tussen gebruikers- en eigenaardeel: Gebruikersdeel is 240.000 en eigenarendeel is 400.000.

uw bijdrage

Veelgestelde vragen

 • De aanvraag is representatief voor het betrokken gebied;
 • De activiteit dient een collectief doel in de gemeente;
 • De activiteit moet nog plaatsvinden;
 • De keuze voor de activiteit is op democratische wijze tot stand gekomen, c.q. de trekkingsgerechtigde partij moet achter het plan staan;
 • De activiteit betreft geen reguliere gemeentelijke taak, met andere woorden het is een aanvullende activiteit;
 • De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in de gemeente;
 • Er is voldoende budget binnen het fonds beschikbaar om de aanvraag te kunnen betalen;
 • De aanvraag dient niet om exploitatietekorten te dekken;
 • We hebben een sterke voorkeur voor het inschakelen van lokale bedrijven/dienstverleners bij de uitvoering van het voorstel vanuit de ‘koop lokaal’ gedachte;
 • De aanvraag dient onderbouwd te worden met een gespecificeerde begroting.
Voor gemeentebrede aanvragen gelden aanvullend de volgende criteria:
 • De activiteit dient een collectief doel met een gebiedsoverstijgend karakter;
 • De besturen van de trekkingsgerechtigden die deelnemen aan gemeentebreed moeten instemmen met het voorstel.